Çevre Politikası

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Büyük Baskı Merkezi, çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

İş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm şirket çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

Büyük Baskı Merkezi Çevre Politikası

Büyük Baskı Merkezi’nin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
    Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
  • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına “sağlıklı bir çevre için” katkıda bulunmak
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak
  • Tüm faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek